Dienstverlening

NNOFCARE is de jongste telg van de PMC Holding, en maakt deel uit van NNOF.

Deze dienstverleningstak is er gekomen doordat de bedrijvengroep rond NNOF een duurzame rol wil spelen in het beheer en onderhoud van kantooromgevingen.

Bij Werkplekbeheer wordt strategisch ruimte-en werkplekbeheer gecombineerd met de geïntegreerde, faciliterende dienstverleningen van de NNOF-groep. Hierdoor kan de werkplek ingezet worden als een strategisch instrument om de bedrijfprestaties te stroomlijnen , de betrokkenheid van de medewerkers te versterken en het algemeen welzijn van het team te optimaliseren.

Werkplekonderhoud op haar beurt ontzorgt de klant qua onderhoud en technische interventies in geval van acute of minder dringende, recurrente onderhoudstaken. De dienstverlening en dito facturatie is overzichtelijk opgebouwd en maakt het mogelijk om te allen tijde een team ter beschikking te hebben om allerhande technische taken voor haar rekening te nemen.

Beide diensten spelen dus in op de bedrijfsefficiëntie en spelen een belangrijke rol bij duurzaam bedrijfsbeheer.

NNOFCARE is via NNOF ISO 14001-gecertifieerd en beschikt over het milieuzorgsysteem EMAS.